Personalia

Contactgegevens

Uw e-mailadres wordt ook gebruikt als gebruikersnaam.

Betalingsgegevens

Wanneer u een buitenlands rekeningnummer gebruikt, kunnen wij geen gebruik maken van het automatische incasso systeem. U ontvangt per 3 maanden een factuur van Sloepdelen.